Share |

Dance Swing poppoo kiittää kaikkia leirille osallistuneita. Saimme paljon asiallista palautetta joka otetaan huomioon seuraavia leirejä suunnitellessa.

Seuraavat leirit:

Marraskuun 1-3. 2019 ja helmikuun 7-9.2020

Opettajat ilmoitetaan tässä myöhemmin, samoin leiri aiheet.